Site Meter

czwartek, 1 marca 2012

ŁAŹNIA DAMSKA// WOMEN’S BATHHOUSE

Powyżej obraz Agaty Nowosielskiej, a poniżej dwa moje.ŁAŹNIA DAMSKA// WOMEN’S BATHHOUSE
scroll down for english version

8 – 16 MARCA 2012

Wernisaż 8 MARCA 2012, GODZ. 19:00
Po wernisażu: „Literatura z goździkiem” - spotkanie z trójmiejskimi poetkami
Barbarą Piórkowską, Aleksandrą Perzyńską, Ewą Miłek i Ewą Poniznik, którym muzycznie towarzyszyć będzie Natalia Grzebała.

Finisaż – aukcja 16 MARCA 2012, GODZ. 19:00

Artystki: Beata Ewa Białecka, Magda Bielesz, Marta Branicka, Joanna Fluder, Gosia Golińska, Katarzyna Gugniewicz, Ewa Juszkiewcz, Bogna Klaman, Justyna Kuklo, Honorata Martin, Agata Nowosielska, Anna Orbaczewska, Alicja Patanowska, Aneta Regel-Deleu, Grażyna Rigall, Joanna Rusinek, Kasia Swinarska, Edyta Urwanowicz, Dorota Walentynowicz, Ula Wasielewska, Anna Witkowska.
Kuratorki: Agnieszka Wołodźko, Jolanta Woszczenko

CSW Łaźnia już po raz szósty zaprasza na wspólne celebrowanie Dnia Kobiet! Z okazji 8 marca będzie można zakupić i obdarować dziełem sztuki bliską osobę lub zrobić prezent samej/samemu sobie, a także przyjrzeć się, nad czym aktualnie pracują trójmiejskie artystki.
Uwaga! W tym roku formuła ulega zmianie. Prace będzie można zakupić dopiero na aukcji, która odbędzie się podczas finisażu wystawy. Aukcje poprowadzi znana trójmiejska poetka Barbara Piórkowska. Cena wywoławcza za pracę od 50 zł.

Wydarzenia towarzyszące:
6 MARCA 2012, GODZ.19:00 Dualizmy i subwersje. Wideo Aleki Polis (więcej w zakładce PARAKINO)
27 MARCA – 15 KWIETNIA 2012, WYSTAWA: BEA SZENFELD – SUR LA PLAGE
• WERNISAŻ/WYKŁAD: 27 MARCA 2012, GODZ. 18:00
• WARSZTATY: 27 MARCA 2012, 19:00 – 21:00
Kuratorka: Agnieszka Wołodźko
------------------------------
WOMEN’S BATHHOUSE
8- 16 MARCH 2012
Opening: 8 MARCH 2012, AT 7 PM
After the opening will take place the meeting with tricity poets Barbara Piórkowska, Aleksandra Perzyńska, Ewą Miłek and Ewą Poniznik, they will be musically accompanied by Natalia Grzebała.

Finissage – auction 16 MARCH 2012, AT 7 PM
Artists: Beata Ewa Białecka, Magda Bielesz, Marta Branicka, Joanna Fluder, Gosia Golińska, Ewa Juszkiewcz, Bogna Klaman, Justyna Kuklo, Honorata Martin, Agata Nowosielska, Anna Orbaczewska, Alicja Patanowska, Aneta Regel-Deleu, Grażyna Rigall, Joanna Rusinek, Kasia Swinarska, Edyta Urwanowicz, Dorota Walentynowicz, Ula Wasielewska, Anna Witkowska.
Curators: Agnieszka Wołodźko, Jolanta Woszczenko

For the sixth time Laznia CCA has a pleasure to invite everyone to Women’s Day celebration. On the 8th of March you will have an opportunity to buy artworks and gift it to someone special, or just gift yourself. You will also have an opportunity to see what Tricity’s artists are currently working on.
Attention! This year’s formula of the event has changed. The artworks will be available for purchace only at the auction which will be held during the exhibition finissage. Auction will lead well know in Tricity poet Barbara Piórkowska. Asking pricec starting from 50 PLN.
Accompanying events:
6 MARCH 2012, AT 7 PM Dualisms and subversions. Video by Aleka Polis (more information in Parakino).
27 MARCH – 15 APRIL 2012, EXHIBITION: BEA SZENFELD – SUR LA PLAGE
• OPENING/LECTURE: 27 MARCH 2012, AT 6 PM
• WORKSHOP: 27 MARCH 2012, 7 – 9 PM
Curator: Agnieszka Wołodźko